Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Eerst Geloven dan Zien (2)


Het is vandaag 25 april 2018. Een prachtige dag voor zonnepanelen. Dat voel ik zo. We zijn op weg naar een afspraak in Westerbork, naar Woonservice, een ambitieuze corporatie in het midden van Drenthe. Met de inspiratie van ons seminar nog in gedachten…

Zonnepanelen plaatsen voor Grootschalig Planmatig Woningonderhoud

De ambitie van Woonservice

Woonservice is een ambitieuze organisatie met een frisse blik op maatschappelijk ondernemerschap. Zo willen zij huurders de ruimte bieden om op hun eigen wijze invulling te geven aan wonen. Daar gaan ze voor en daar heeft Woonservice de afgelopen jaren op ingezet. En met resultaat. De corporatie heeft geïnteresseerde huurders samengebracht in een unieke pilot waarbij zij pionieren op het gebied van duurzame energie. Met als uitgangspunten: energiezuinig, comfortabel en financieel voordeel voor de huurder. En dat is ook wat zij in de toekomst willen blijven doen.

Woonservice is volop in ontwikkeling. Na de zomer presenteert de organisatie haar nieuwe ondernemingsplan met ambitieuze plannen voor de komende jaren.

In Drenthe kijken we ook naar de sterren

In Drente kijken we ook naar de sterren

Bert de Jonge: ‘Woonservice staat voor grote uitdagingen. Om te blijven zorgen voor betaalbare woningen, willen we grote stappen zetten in de verduurzaming van ons woningbezit. Ook hebben we te maken met een veranderende vraag naar woningen, hetgeen impact heeft op de leefbaarheid in ons werkgebied. Als corporatie staan we midden in de samenleving en deze opgaven kunnen we niet alleen realiseren."

Doeners in Drenthe

Planmatig Woningonderhoud

Het planmatig onderhoud is het onderhoud dat we doen om de technische kwaliteit van onze woningen te waarborgen. Dit onderhoud nemen we op in de meerjarenonderhoudsbegroting. Voor 2018 hebben we 4,2 miljoen euro begroot voor het planmatig onderhoud. De werkzaamheden die hieronder vallen zijn de reguliere onderhoudswerken zoals schilderwerk, voegwerk, dakbedekking vervangen en cv vervanging.

We zijn niet onder een hunebed gaan liggen

Energetische maatregelen

In Drenthe liggen we niet onder een hunebed Met ons huidige beleid verwachten we de afgesproken doelstelling van gemiddeld energielabel B (Ei < 1,41) in 2020 te gaan behalen. Primair richten wij ons hierbij op woonlastenreductie, met behoud van comfort in de woning en een reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen. Concreet gaan we in 2018 naast de bij het keuzeonderhoud genoemde zonnepanelen, circa € 0,5 miljoen besteden aan het energetisch verbeteren van daken en het op verzoek aanbrengen van energiebesparende cv-installaties, HR++ beglazing en het aanbrengen van vloerisolatie en spouwmuurisolatie. Op basis van de uitgangspunten uit het nieuwe ondernemingsplan en het energiebeleidsplan gaan we in 2018 ook een routekaart maken. We zetten hierin de route uit voor het vertalen van de energieambities op langere termijn, naar onder andere het strategisch voorraadbeleid, MJOB en de uitgangspunten voor nieuwbouw.

De feiten

De feiten Slechts 30% van de corporaties haalt haar doelstellingen met betrekking tot energiemaatregelen in 2020 en een gemiddelde E.I van 1.25. Laten we maar snel aan het werk gaan.

Kennis en Energetisch bewustzijn. Er is steeds meer kennis, intern en extern, over efficiënte en innovatieve methodes voor energiebesparende maatregelen en verduurzaming. We kunnen daardoor doortastende en betrouwbare plannen opstellen.

Met ViOn kunnen we alle bouwkundige en energetische kenmerken volledig digitaliseren. Van gevelaanzichten tot aan daken en plattegronden. Hiermee krijgt u volledig inzicht in de harde maatregelen. Het grondig isoleren van de schil van woningen: dak, vloer, muren en ramen. Ook hiermee wordt verspilling van energie voorkomen.

Wat levert deze digitalisering en uitbesteding op?

Woningcorporaties hebben economisch een lastige tijd achter de rug en zien zich geconfronteerd met bezuinigingen en strengere wet- en regelgeving vanuit de rijksoverheid. Ze zijn dan ook de afgelopen jaren organisatorisch gekrompen en zoeken naar manieren om hun bedrijfsprocessen (kosten)efficiënter in te richten. Visual Solutions kan u daarin adviseren.

Snel inzicht en goede planning

‘We hebben veel sneller inzicht in wat er moet gebeuren’, ‘We kunnen veel beter planmatig onderhoud realiseren’ en ‘Het Groot Onderhoud is nu beter te bewaken’. Dit is een greep uit de reacties die we vanuit de markt ontvangen.

Woningcorporaties, vastgoedbeheerders, beheerders van vakantieparken, schoolgebouwen maar ook zorginstellingen hebben steeds meer te maken met duurzaam en energetisch onderhoud. En zij ontdekken de voordelen van onze digitale techniek voor zowel de opdrachtgever als de onderhoudsbedrijven.

Heeft u hulp nodig bij de visualisering van uw vastgoed?