Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Inzicht in mijn Cultuur Index

augustus 2017 1928 Arthur Kruize | Algemeen, Digitaliseren

Het is al weer augustus als ik overspoeld word door het nieuws van de dag. Het Oranje gevoel is compleet. Eindelijk winnen de Meiden van de Jongens. De afgelopen weken waren een schoolvoorbeeld van het effectief samenwerken. Het gaat over talent, wilskracht en conditie. Een cultuurverademing...

De gevangenis in Veenhuizen

Digitaliseren van het gebouwen cultuurerfgoedZo was ik recent in Veenhuizen. In het gevangenismuseum wel te verstaan. Ik moet zeggen “daar zitten is geen straf”. Gelukkig zat ik op de binnenplaats om te luchten en te mijmeren over digitalisering.

Digitalisering lijkt een toverwoord als het om erfgoed gaat.

Het gaat daarbij om minstens twee zaken.

Ten eerste het digitaal ontsluiten van verzamelingen en collecties bij allerlei cultuurhistorische instellingen: musea, bibliotheken, archieven, foto- en filmcollecties, regionaalhistorische centra en een aantal niet zo gemakkelijk te classificeren instellingen die veel meer zijn dan een museum, een archief of een bibliotheek.

Inzicht in het gebouwen cultuurerfgoedTen tweede presenteren vele van deze instellingen steeds vaker gedeelten van hun collectie rechtstreeks op internet. Dan men beschikt niet alleen over een online catalogus, maar ook over toegang tot cultuurhistorische bronnen en objecten zelf, concrete digitale bibliotheken, musea of archieven. Ook bij digitalisering zijn er kleine- en grote samenwerkingsverbanden, met name voor bibliografieën en kunsthistorische thesauri. Men kan het getoonde vaak vergroten, verkleinen of op andere manieren de presentatie naar wens instellen.

Het museum is een ode aan de herbestemming van gebouwen. Je hoeft niet altijd te slopen om er iets moois van te maken.

Aandacht maakt alles mooier

De koloniën van Weldadigheid zijn een voorbeeld van. Met ViOn kunnen we alle bouwkundige kenmerken volledig digitaliseren. Van gevelaanzichten tot aan daken en (cel)plattegronden. En u als beheerder krijgt u er dan een prijs voor. Wilt u nu nog wachten?

Eenmaal buiten sta ik voor de keuze: met de (Boeven) bus door het dorp of weer terug naar de stad en verder met het digitaliseren. Ik kies voor het laatste want daar heb ik geen papier meer voor nodig!

Wat levert deze digitalisering en uitbesteding op?

Woningcorporaties hebben economisch een lastige tijd achter de rug en zien zich geconfronteerd met bezuinigingen en strengere wet- en regelgeving vanuit de rijksoverheid. Ze zijn dan ook de afgelopen jaren organisatorisch gekrompen en zoeken naar manieren om hun bedrijfsprocessen (kosten)efficiënter in te richten.

Visual Solutions kan u daarin adviseren

Snel inzicht en goede planning

We hebben veel sneller inzicht in wat er moet gebeuren’, ‘We kunnen veel beter planmatig onderhoud realiseren’ en ‘Het Groot Onderhoud is nu beter te bewaken’. Dit is een greep uit de reacties die we vanuit de markt ontvangen.

Woningcorporaties, vastgoedbeheerders, beheerders van vakantieparken, schoolgebouwen maar ook zorginstellingen hebben steeds meer te maken met duurzaam en energetisch onderhoud. En zij ontdekken de voordelen van onze digitale techniek voor zowel de opdrachtgever als de onderhoudsbedrijven.

Heeft u hulp nodig bij de visualisering van uw vastgoed?

We laten u graag zien hoe u ViOn kunt inzetten voor uw organisatie.