Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Inzicht in woningconditie


Digitale visualisering woningen

Als je goed inzicht wilt hebben in de staat van onderhoud dan begint dat met het in kaart hebben van de componenten van de woning die onderhoud nodig hebben. En dat zijn er vele! Langsgaan met een meetlat en notitieboekje is een oplossing, een spreadsheet in plaats van een notitieboekje al een hele verbetering, maar echt inzicht krijg je als je als alle componenten van de woningen met alle specificaties in een centrale database beschikbaar zijn. Gegeven het feit dat de woningen soms tientallen jaren oud zijn, is dit meestal niet het geval.

Er is een oplossing

Met intelligente digitale tekentechniek gebaseerd op digitale foto’s waarin GPS en automatische afstandsmetingen zijn vastgelegd kunnen digitale tekeningen van woningen en wooncomplexen efficiënt worden gemaakt. En dan niet alleen een tekening van het aangezicht, maar een tekening die opgebouwd is uit details: gevels, draaiende delen, deuren, uitvoering, voegwerk, enz. enz. En als al deze tekeningen dan transparant gebaseerd zijn op losse componenten die in een centrale database zijn opgenomen, dan is de basis voor gefundeerd inzicht gelegd.

Als deze componenten dan ook voorzien zijn van een (genormeerde) conditie, dan ontstaat een betrouwbaar beeld van de staat van onderhoud van woningen, complexen, wijken, het totale woningbezit. De conditiemeeting is dan cruciaal voor strategisch woningvoorraadbeheer en het plannen en uitvoeren van duurzaam onderhoud. 

Wat levert deze digitalisering op?

Het traditionele papieren tekenwerk is niet voor alle partijen (corporatie, onderhoudsbedrijven, inspectiebedrijven) beschikbaar en is bovendien vaak op verschillende plaatsen in archieven ondergebracht. Dat zorgt voor inefficiënte en daardoor kostbare informatiestromen. 

Een goede toepassing in een cloudomgeving die de opgebouwde database ontsluit maakt de vastgelegde gegevens direct opvraagbaar voor alle betrokkenen. Belanghebbenden kunnen daaruit hun benodigde informatie halen. Misverstanden, interpretatieverschillen behoren tot het verleden, zoekgeraakte tekeningen bestaan niet meer en kennis en informatie blijft behouden, ook als een medewerker uit dienst gaat. Ja, het vraagt om vertrouwen tussen corporatie en onderhoudsbedrijven om de gegevens te delen, maar in elk geval worden uitspraken, voorstellen, analyses, planningen, enz. altijd gebaseerd op voor alle partijen dezelfde gegevens

Dit levert grote financiële voordelen voor de meerjarenonderhoudsbegroting en maakt extra aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering mogelijk.

Snel inzicht en goede onderhoudsplanning

‘We hebben veel sneller inzicht in wat er moet gebeuren’, ‘We kunnen veel beter planmatig onderhoud realiseren’ en ‘Het Groot Onderhoud is nu beter te bewaken’. Dit is een greep uit de reacties die we vanuit de markt ontvangen. 
Woningcorporaties, vastgoedbeheerders, beheerders van vakantieparken, schoolgebouwen maar ook zorginstellingen hebben steeds meer te maken met duurzaam onderhoud. En zij ontdekken de voordelen van onze digitale techniek voor zowel de opdrachtgever als de onderhoudsbedrijven. 

Heeft u hulp nodig bij de visualisering van uw vastgoed?

We laten u graag zien hoe u ViOn kunt inzetten voor uw opdrachtgever.Bel mij voor informatie; Arthur Kruize (06-53791815).