Voorbeelden van gebruikers van ViOn

Nijhuis Bouw B.V.

Nijhuis Bouw B.V.

Nijhuis Bouw b.v. is een onderhoudsbedrijf dat zowel nieuwbouw als renovatieprojecten uitvoert. Nijhuis Bouw b.v. digitaliseert razendsnel 200 woningen voor grootschalige renovatie en verduurzaming.

 

Uitdaging:

Renovatie en verduurzaming van 200 woningen zonder detailinformatie 

Nijhuis Bouw heeft opdracht gekregen voor de renovatie en het energiezuinig maken van 200 woningen van woningcorporatie Mooiland. Om inzicht in de onderhoudswerkzaamheden te krijgen, is het van belang dat alle informatie digitaal beschikbaar is. Daarom moet de status van het onderhoud grondig geïnventariseerd en gedigitaliseerd worden. Vervolgens moeten alle betrokkenen in het onderhoudsproces toegang hebben tot deze gedetailleerde informatie zodat ook zij weten wie er wat op welk moment moet uitvoeren. 

Aanpak:

Welke informatie heeft de keten nodig?

De keten is samengesteld uit een aannemer, een onderhoudsbedrijf, een adviesbureau voor het maken van energiebesparingsmaatregelen, de opdrachtgever en Visual Solutions. Visual Solutions zorgt voor het digitaliseren van het woningonderhoud. Belangrijk hierbij is dat iedere ketenpartner andere informatie nodig heeft voor onderhoud van de woning.
In het Detail Uitwerk Niveau (DUN) voor de digitalisering van de woningen wordt samen vastgelegd welke informatie nodig is. Hiermee weten wij zeker dat wij voor alle ketenpartners de juiste informatie opnemen en digitaliseren. Zodat iedereen binnen het proces de beschikking heeft over de informatie die nodig is om de uitvoering van het onderhoud tot een succes te maken.

handen bijeen

Razendsnel een digitaal woningbestand

Na het vaststellen van de DUN starten we met het digitaliseren. Met een foto worden de gevels en bijbehorende detailinformatie vastgelegd.  Hiermee worden maatvoering en materialisering opgenomen. Dit is de basis voor de slimme digitale tekening. Deze digitale tekening wordt opgeslagen in ViOn, de software voor grootschalig en planmatig woningonderhoud. Zo worden in slechts een dag meer dan 150 woningen ingemeten en gedigitaliseerd. Een razendsnel proces met 100% nauwkeurigheid. (https://www.youtube.com/watch?v=-qtI3vDceLA)

Digitalisering is samenwerken voor succesvol woningonderhoud

Met de digitale tekeningen worden alle ketenpartners geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden. Hoe zien de woningen er nu uit? Van welk materiaal is gebruik gemaakt? Met de bekende detailinformatie worden weloverwogen keuzes gemaakt over welk woningblok het eerst aan de beurt komt voor grootschalige renovatie. Verder is er met de detailinformatie ook direct inzicht in de onderhoudskosten per woningblok.

Resultaat:

Een digitaal woningbestand met detailinformatie van 200 woningen als basis voor planmatig en doeltreffend woningonderhoud

Met ViOn, de digitale oplossing voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud, heeft hoofdaannemer Nijhuis Bouw b.v. veel tijd en geld bespaart. Door het digitaliseren van gevels, maatvoering en materialisering is er direct inzicht en overzicht in het onderhoud van het woningbestand.  Met de detailgegevens zijn renovatie- en onderhoudsscenario’s eenvoudig te maken en is dit de basis voor een doeltreffende onderhoudsaanpak.

Kortom

  • In één dag meer dan 150 woningen inclusief detailinformatie gedigitaliseerd

  • Succesvolle samenwerking voor alle partijen binnen onderhoudsketen door toegang tot de digitale tekeningen en detailinformatie

  • Snel inzicht in wie er wat en wanneer moet doen in het onderhoudsproces binnen de onderhoudsketen

  • Renovatie, onderhoudsscenario’s en onderhoudsbegroting eenvoudig te maken waardoor faalkosten worden gereduceerd

  • De vastgelegde gegevens blijven van waarde voor de langere termijn

  • Afspraken over omvang en kwaliteit worden objectief gemeten, vastgelegd en getoetst

  • Transparante werkwijze voor alle betrokkenen 

Wil jij ook je woningbestand digitaliseren voor planmatig woningonderhoud? Neem dan contact op. Geert helpt je graag!

 

Printen