Nieuws banner Visual Solutions


Nieuws van Visual Solutions1 december 2020

Webinar - Beheer het gehele woningonderhoudsproces digitaal

Webinar - beheer het gehele woningonderhoudsproces digitaal

Op donderdag 10 december om 14.00 uur organiseren wij het Webinar - Beheer het gehele woningonderhoudsproces digitaal. Schrijf je in via onderstaande link. Ook als je niet live aanwezig kunt zijn is inschrijven handig. Je ontvangt namelijk na het webinar via de e-mail een link naar de opname van het Webinar.

Button inschrijven voor het Webinar

Meer- of minderwerk onoverzichtelijk na uitvoering van onderhoud op woningen? Rapportages die scherper kunnen?

In dit Webinar zie je meer over het digitaal beheren van het gehele woningonderhoudsproces en ViOn-Uitvoering. Van inspectie opname tot uitvoering en het digitaal beheer van woningonderhoud gegevens.

  • Transparante en eenduidige verantwoording van het uitgevoerde onderhoud
  • Volledig staat van onderhoud direct beschikbaar
  • Duidelijkheid voor alle betrokken partners in de keten