Nieuws van Visual Solutions6 september 2017

Een verkeerde beslissing om een woning te slopen?

Een verkeerde beslissing om een woning te slopen?

Een energie-index die net op de grenswaarde balanceert kan door een foute bepaling en berekening verkeerd uitvallen en grote consequenties hebben. De energie-index is sterk bepalend voor beleid van woningcorporaties als het gaat om energiezuinig maken van woningen. De correcte bepaling van deze index is daarbij essentieel. Verduurzamen van een bestaande woning? Renovatie? Sloop en nieuwbouw? Keuzes die beïnvloed worden door de huidige staat van de woningen.

Een voorbeeld van een verkeerd bepaalde energie-index

Bij één van onze klanten (een woningbouwcorporatie) hebben wij, ter controle, een een kleinschalige energie-index bepaling uitgevoerd. Het resultaat was zeer verassend en confronterend. In het verleden zijn daar de energie-index getallen berekend op basis van de gegevens die bekend waren, onder andere op basis van de de papieren plattegronden. Bij onze controle bepaling op locatie kwamen wij er al snel achter dat er serieuze verschillen waren tussen de oude tekeningen en de werkelijkheid, bijvoorbeeld omdat de cv ketel op een andere plek was geplaatst dan op de tekening was aangegeven. Dat lijkt op het eerste oog maar een klein verschil, echter, vele kleine zaken kunnen een groot verschil maken en dat was in deze situatie het geval.

Wat een verschil

Voorheen was op het controleadres een energie-index vastgesteld van 1,44. Nu we de woning met ViOn nauwkeurig hebben gedigitaliseerd kwam de energie-index uit op 1,97!

Tijd voor bezinning

Wanneer er plannen gemaakt worden voor bestaande woningcomplexen om deze toekomstbestendig te maken moet men er vanuit kunnen gaan dat de inventarisatie van de energie-index nauwkeurig is uitgevoerd en 100% vertrouwd kan worden op de berekende waardes. Een woningcorporatie heeft als taak om de woningen minimaal op energie-index 1,3 of lager te hebben of te brengen. En het is te verwachten dat de woningen in de toekomst nul op de meter of zelfs energieneutraal moeten worden.

Renoveren of slopen?

Wanneer het energie-index getal slecht uitvalt kan men overwegen of het nog wel zin heeft om de woning te verbeteren of dat het beter is de woning te slopen.

Nauwkeurige en gedetailleerde data van de woningen geeft zekerheid

ViOn is een primaire bron voor nauwkeurige en gedetailleerde gegevens over woningen: gevelopbouw, oppervlaktes, ruimtes, staat van onderhoud, PDF tekeningen, enz. Allemaal kenmerken die in ViOn in de centrale database vastliggen. Een energie-index vaststellen is dan niet meer dan de juiste gegevens met elkaar te combineren in een berekeningsmodule. Uiteraard moeten de basisgegevens beschikbaar zijn, maar het aantrekelijk is dat bij een stelselmatig gebruik van ViOn deze de actuele bron van gedetailleerde woninggegevens is en blijft, ook bij wijziging van woningen. Wijzigt deze bron (tekening), dan wijzigen ook automatisch alle berekeningen die hieraan zijn gekoppeld.

Interesse in een nauwkeurige energie-index?

ViOn is de primaire bron voor alle digitale gegevens voor woningonderhoud, ook voor de energie-index. Wij lichten dat graag toe.

x