Nieuws van Visual Solutions12 oktober 2017

ViOn plannen voor de toekomst

ViOn plannen voor de toekomst

Afgelopen weken is het team van Visual Solutions druk doende geweest om de ontwikkelingen op het gebied van grootschalig planmatig onderhoud te bespreken.

Er gebeurt het nodige bij woningcorporaties en vastgoed onderhoudsbedrijven, onze belangrijkste klantengroep.

Aangezien Visual Solutions dé digitale oplossing op dit gebied levert, is discussie, het volgen van de ontwikkelingen, het bedenken van innovatieve oplossingen essentieel voor onszelf en vooral voor onze klanten en gebruikers.

Intensieve discussie over de toekomst van ViOn en de services van Visual Solutiions

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen?

Daar kunnen we kort in zijn.

Voor de woningcorporaties naast het reguliere onderhoud zaken als energiemaatregelen, waardebehoud vastgoed, huurwaardebepaling, resultaat gericht samenwerken en allerlei wettelijk regelingen en condities.

Voor vastgoed onderhoudsbedrijven vooral kwaliteit, efficiënt(er) werken, fouten voorkomen, snel kunnen reageren, resultaat gericht samenwerken en daarbij meer kennis van zaken.

En dan hebben we natuurlijk ook onze eigen technische IT ontwikkelingen: cloud, mobiele devices, algemene beschikbaarheid digitale communicatie en koppelmogelijkheden.

Hoe nu verder?

De algemene ontwikkelingen zijn snel opgegeschreven, maar het bepalen van de route om deze ontwikkelingen te ondersteunen vergt goed intern overleg binnen Visual Solutions. Waar hebben onze bestaande klanten het meest behoefte aan? Hoe kunnen we nieuwe klanten makkelijker bedienen? Wat gaat nu lastig en hoe kunnen we dat verbeteren of helemaal voorkomen?

Kort geleden leidde de discussies tot een "heidag" in De Buitensociëteit aan het water van het Paterswoldsemeer, een prachtige inspirerende omgeving vlakbij ons kantoor in Groningen.

Het Paterwoldsemeer, een inspirerende omgeving voor het bespreking van plannen

Vol vertrouwen naar de toekomst

Met digitalisering van woningen leggen onze klanten de basis voor langdurige benutting van woninggegevens voor alle fasen van de woning over een lange periode. Wij gaan in de komende maanden met bestaande klanten en gebruikers rond de tafel zitten om onze voornemens en plannen te toetsen. Kern van onze plannen is: hoe gaan we uw processen beter ondersteunen met de gegevens die we van de woningen in ViOn vastgelegd hebben. De nieuwe ontwikkelingen die wij voor ogen hebben gaan dat met geavanceerde digitale oplossingen mogelijk maken.

Wij hebben de richtig bepaald, onze mouwen opgestroopt en kijken vol vertwouwen uit naar de komende jaren van ViOn: dé digitale oplossing voor grootschalig planmatig woningonderhoud.

x