Nieuws van Visual Solutions22 september 2017

ViOn Release 5.3 beschikbaar

ViOn Release 5.3 beschikbaar

Met ingang van september 2017 is de nieuwste versie (5.3) van ViOn (Visueel Onderhoudsbeheer) beschikbaar. Deze versie bevat nieuwe functionaliteiten, uitbreiding van bestaande functionaliteit en aanpassing aan de laatste techniek.

Gebruikers van het ViOn cloud abonnement krijgen de nieuwe release automatisch zonder verder kosten beschikbaar. Gebruikers met een ViOn OnPremise installatie kunnen met technisch consultancy van Visual Solutions contact opnemen voor installatie op locatie.

Onderstaand een introductie op de belangrijkste punten van deze nieuwe release van ViOn.

Oppervlakte vertrekken

Met ViOn 5.3 is de plattegrondenmodule uitgebreid met een automatische controlefunctionaliteit. De oppervlakte van de wordt vertrekken automatisch gecontroleerd en aangepast bij het openen en sluiten van een tekening. Met bestaande gebruikers is rekening gehouden door de batchmodule uit te breiden om automatisch alle tekeningen te controleren en aanpassen, zonder alle tekeningen één voor één te hoeven openen.

Geavanceerde sjablonen

Met ViOn 5.3 is de hoeveelhedenrapportage die ViOn zo waardevol maakt, verder uitgebreid. Bij de geavanceerde sjablonen kan nu gebruik gemaakt worden van extra geïnventariseerde gegevens. De nieuwe hoeveelhedenrapportage rapporteert nu ook de meters van afwijkende onderdorpels alsmede de breedte en hoogte van kozijnen en ramen.

Uitgebreide schadebibliotheek

Met ViOn 5.3 is het mogelijk meer dan vijf schadeattributen aan te maken en te configureren onder een schadecategorie. Hiermee nemen de inspectiemogelijkheden in het veld toe.

Volledige release notes ViOn 5.3

De volledige release notes voor ViOn 5.3 zijn berschikbaar door de te klikken op deze link.

x