Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

4 Tijdrovende werkzaamheden bij planmatig woningonderhoud


We kennen ze allemaal, de werkzaamheden die “even” genoemd worden. Het is een onderdeel van de werkzaamheden die we vaak vergeten die we heel gewoon vinden, maar waar veel tijd in verloren gaat. Wij hebben er 4 benoemd en hoe deze op te lossen zijn met ViOn.

Tijdrover woningonderhoud

  1. De calculator moet inspectiegegevens overtypen die de inspecteur heeft opgeschreven op papier

Om een calculatie te maken, maakt de calculator een telling van alle gebreken en koppelt hieraan maatregelen om de gebreken te verhelpen. De calculator wil af van de handgeschreven inspecties omdat het onduidelijk is en vaak slecht leesbaar. Daarna moet hij alles optellen wat er is opschreven en dit weer overtypen in zijn calculatieprogramma. Dit is tijdrovend!

ViOn telt al je inspectiegegevens automatisch bij elkaar in 1 verzamelblad. De rapportage sluit aan op de gewenste informatiebehoefte. Hierdoor beperk je fouten die je misschien maakt met het overtypen van gegevens. Dit levert tijdswinst en kwaliteit op.

Inspectie schets

  1. Op locatie schetsen van gevels om de uitgevoerde onderhoudssituatie duidelijk te maken

We schetsen altijd duidelijk woningen op papier om een goed beeld te geven aan de opdrachtgever. Op papier zijn opgeschreven inspecties echter niet goed te lezen en als het regent, dan wordt het papier nat. Dit is tijdrovend en frustrerend omdat het enerzijds veel tijd kost, maar mogelijk ook zorgt voor verlies van belangrijke gegevens.

Met ViOn zijn de tekeningen vooraf beschikbaar en geeft de inspecteur de gebreken aan op de tekening. Als er een tekening ontbreekt, maakt de inspecteur een foto van de gevel en registreert hij hierop de inspecties. De ViOn tekeningen verzorgen de brongegevens voor het berekenen van het onderhoud. De inspecties vullen deze tekening aan en de opdrachtgever ziet gegevens online in. Zo heeft de opdrachtgever een duidelijk beeld en levert dit je veel tijdswinst op.

  1. Opzoeken van inspectiefoto’s en rapportages maken

Het onderhoudsbedrijf wil de woningbouwcorporatie duidelijk maken hoe zij tot conclusies van de inspectie zijn gekomen. Daarom maakt de inspecteur van het onderhoudsbedrijf altijd bij kritische gebreken een foto. De calculator wil niet alle foto’s bij elkaar zoeken om er vervolgens handmatig een overzichtelijk rapport van te maken. Dit is tijdrovend!

Met ViOn-Inspectie koppel je eenvoudig een foto aan het inspectie symbool. De foto blijft aan de positie waar deze is geconstateerd gekoppeld. Ook wanneer de pdf-tekening wordt verstuurd via de e-mail, blijven de foto's gekoppeld aan de symbolen en kan de ontvanger deze inzien. Hiermee ben je transparant naar de opdrachtgever en gaat er geen tijd verloren aan het opzoeken en het maken van een rapportage.

Inspectie foto maken

  1. Uitmeten van aanzichten en daarna uittrekstaten maken

We willen goede berekeningen maken met de juiste hoeveelheden. De werkvoorbereider pakt de liniaal en geodriehoek en meet alles na en schrijft dit op vanaf oude tekeningen. Hoeveel kozijnen zijn er en welke afmetingen hebben deze. Vervolgens typen we deze informatie in ons calculatie programma. Dit willen wij niet meer, het kost veel tijd en er is erg snel de kans om een telfout te maken.

Een ViOn-CAD tekening rapporteert alle onderhoudsinformatie die nodig is om de juiste berekeningen te maken. Ook heeft ViOn een universele communicatie met je eigen calculatieprogramma. Zo maak je snel offertes in je eigen calculatieprogramma en gebruik je de informatie van ViOn. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.

Uitmeten van aanzichten met ViOn

Ben je benieuwd naar de toegevoegde waarde van ViOn voor jou?

Vul dan onderstaand formulier in.