Planmatig communiceren over grootschalig woningonderhoud

ViOn biedt je de mogelijkheid om digitaal te communiceren over de woningcomplexen die worden beheerd: ViOn-Portal. Wanneer er tijdens het planmatig- of mutatieonderhoudsproces werkzaamheden worden uitgevoerd door een onderhoudspartner, worden deze opgenomen in de digitale tekening. De resultaten zijn direct online zichtbaar in de ViOn -Portal. Hierdoor worden inspectieresultaten en de staat van onderhoud geactualiseerd en hergebruik je de actuele gegevens in de volgende onderhoudscyclus.

Alle informatie wordt op deze wijze gedeeld met de ketenpartners in het onderhoudsproces. Zo is het eenvoudig mogelijk om de conditie van de woningcomplexen te monitoren. De uitvoering van prestatiecontracten wordt hierdoor transparant en efficiënt gedigitaliseerd.

Met het communiceren van informatie uit de digitale tekeningen werk je complexstrategieën uit en bepaal je de effecten van onderhoudsscenario’s.

Monitoren van metingen en woninginspecties

Meetgegevens en visuele aspecten worden systematisch geregistreerd. Op basis hiervan kunnen betrouwbare analyses en keuzes worden gemaakt.

Interesse in digitaal communiceren over het woningbezit?

Wij geven graag uitleg! Wij organiseren kennisdelingssessies waarin wij op detail ingaan op grootschalig planmatig woningonderhoud en hoe organisaties door gebruikt van goede digitale hulpmiddelen en gemeenschappelijke gegevens efficiënter kunnen werken. Meer weten? Vul onderstaand contactformulier in.