Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

4 verschillende digitale inspecties uitgelicht


We zijn erachter gekomen dat digitaal inspecteren een goede aanvulling is op de digitale werkwijze bij onderhoudsbedrijven en corporaties bij het beheer van woningonderhoud. Maar welke codes zet je in voor welke toepassing?

In dit blog 4 verschillende inspecties uitgelicht die specifieke codes kennen die in de loop der tijd in ViOn zijn toegevoegd om hier doelgericht inspectie op uit te voeren.

  • Houtrot registratie
  • QuickScan
  • Bouwkundige inspectie
  • Keuken badkamer toilet inspectie

Houtrot registreren

Houtrot registratie

Er zijn verschillende gradaties in houtrot die vaak op een destructieve wijze worden beoordeeld. Denk hierbij aan een priem waarmee de omvang bepaald wordt van de houtrot schade. In ViOn Inspectie is een aparte categorie met symbolen waar alle houtrot gradaties bij elkaar staan. Op locatie selecteer je hierdoor eenvoudig de juiste code.

Het eindresultaat is een overzichtelijk houtrotrapport van de woning. Naast de codes en beschrijving voeg je hier ook eenvoudig een foto aan toe om aan te tonen wat de omvang is in detail.

ViOn Inspectie rapport

QuickScan

Het maken van een QuickScan van meerdere woningen of gebouwen behoeft geen 100% dekkende inspectie te zijn. Om wel tot de juiste resultaten te komen wordt er in ViOn meer gebruik gemaakt van de eigenschappen die bij een symbool genoteerd worden. 

Quickscan digitale inspectie

Bij repeterende problemen geeft de inspecteur bij 1 referentiewoning aan waar het probleem is geconstateerd. Met behulp van de symbolenbibliotheek registreert hij de code en geeft hij bij de eigenschappen van de code bij de factor aan hoe vaak dit voorkomt. Bijvoorbeeld 10 maal dorpel hout vervangen. Op de tekeningen of foto zien we dit factorgetal ook weer terug. 

ViOn Inspectie rapport met symbolen

Het resultaat is een overzichtelijk rapport van alle constateringen. De inspectie is met een minimale inspanning uitgevoerd en met 1 druk op de knop rolt dit inspectierapport voor jou uit ViOn.

Bouwkundige inspectie

Met ViOn is er geen beperking aan de soorten symbolen en in welke vorm je deze registreert op de onderlegger. Zo kan combineer je een houtrotinspectie ook met een bouwkundige inspectie. Bij een bouwkundige inspectie gebruik je de categorieën betimmering, metselwerk, daken en kozijnen. In deze categorieën staan de symbolen om deze onderdelen te registreren. 

ViOn Inspectie - Bouwkundige inspectie

Je ziet hier de pdf-rapportage van een Bouwkundig rapport die gegenereerd is. De gebruiker hoeft alleen de inspecties te verwerken in de App om vervolgens in ViOn Portal de rapportage te maken. 

Keuken badkamer toilet inspectie

ViOn zet je ook breder in dan alleen de gevels van woningen. Zo gebruik je ViOn ook voor de binnenkant van de woning. Bij grote keuken, badkamer en toilet renovaties worden vaak warme inspecties uitgevoerd. Deze inspecties leiden tot een meterkast lijst waarin alle problemen van de woning zijn geconstateerd.

ViOn Inspectie rapport - keuken badkamer

Tijdens de inspectie controleert de inspecteur de staat van het keukenblok, de staat van het tegelwerk en geeft hij hierbij ook opmerkingen of hoeveelheden aan. Wanneer er behoefte is om een foto toe te voegen, voegt hij deze gemakkelijk toe in de ViOn app. Het rapport geeft voor ieder adres de geconstateerde resultaten aan. Het ViOn Inspectie rapport is hier een perfect resultaat voor.

Data Rapportage

De data van inspecties wordt structureel opgeslagen en is in de webbrowser in ViOn Portal in te zien.

Inspectie rapportage ViOn Portal

De gegevens zijn te filteren en op te slaan in CSV-formaat. Dit maakt data uitwisseling met diverse programma’s mogelijk. Visual Solutions levert ook een Excel sjabloon aan waarmee je met deze data doorrekeningen maakt of zelfs analyses over de geïnspecteerde woningen. 

Voordelen van de ViOn Portal bij digitale inspecties

  • Centraal alle gegevens: inspectie, tekeningen, foto’s, uitvoering
  • Borging van resultaten, altijd up to date
  • Eenvoudige samenwerking
  • Transparant voor alle partijen
  • Gestandaardiseerde rapportages

Hoe kan ik mijn inspectie doen met ViOn? 

ViOn Inspectie is een app voor de iPad en Android tablet die je download in de appstore of playstore. Met behulp van een abonnement op ViOn log je in op de app en de portal om gebruik te maken. 

Meer weten, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.