Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Energie-index bepalen: kan iedereen dat?

december 2017 2316 Anonym | Blog, Beheer en onderhoud, Inspecteren

Kan iedereen een Energie-index afgeven?

Energieindex vane en woning vaststellenKort gezegd, nee!! Als energieadviseur woningbouw (EPA-W adviseur) heb je in Nederland te maken met strikte regelgeving omtrent de Energie-index. In Nederland is dit geregeld via de REG (Regeling energieprestatie gebouwen). Hierin is bepaald dat een Energie-index rapport alleen door een BRL 9500 gecertificeerd bedrijf mag worden afgegeven en dat de opname alleen mag worden verricht door een EPA-W adviseur met “Bewijs van Vakbekwaamheid”.

Cursus tot EPA-W adviseur

Voor het planmatig onderhoud beheren we met ViOn alle onderhoudskenmerken van een woningen. Hiervoor hebben we al ruim 50.000 woningaanzichten en plattegronden gedigitaliseerd. Hoewel ViOn oorspronkelijk is ontwikkeld voor het aanleveren van gegevens voor het planmatig onderhoud, zitten er veel meer mogelijkheden in de software, zoals bijvoorbeeld het aanleveren van gegevens voor het bepalen van de Energie-index.

Cursus programma

Opleidingstraject voor EPW-W Adviseur

Voor de verdere kennis verrijking van Visual Solutions, heb ik me ingeschreven voor de 3 daagse cursus tot EPA-W adviseur bij Kaderopleidingen. De hoofddoelstelling voor ons was, hoe kunnen we ViOn slimmer laten communiceren met de 150 woningkenmerken die van toepassing zijn op de Energie-index. Tijdens de cursus is er specifiek aandacht geschonken aan het toe kunnen passen van de ISSO 82.1 het Opnameprotocol. Dit is het opname protocol met de 150 woningkenmerken welke de EPA-W adviseur stikt dient te volgen voor het bepalen van de Energie-index.

Examens

Het Examen tot EPA-W adviseur wordt centraal afgenomen in de vorm van 3 verschillende toetsen. Toets 1 bestaat uit 40 meerkeuze vragen welke voornamelijk gaan over het toepassen van het opnameprotocol. Toets 2 is een casus-meerkeuzetoets waarbij je op basis van tekeningen en foto’s van woningen wordt gevraagd om de juiste antwoorden aan te geven. Bij dit examen onderdeel wordt de vakinhoudelijke kennis van de toekomstig adviseur het zwaarst op de proef gesteld. Bij Toets onderdeel 3 wordt een ingevuld opnameformulier verstrekt welke op de juiste wijze ingevoerd dient te worden in het softwareprogramma.

ViOn en de Energie Index

Warmteopname van een woningViOn heeft al een rijk gevulde componenten database die calculatie gegevens bevatten voor het planmatig onderhoud. Een aantal van deze door ViOn te genereren parameters zijn geschikt en gelijk uitwisselbaar voor het bepalen van de Energie Index. Met betrekking tot de thermische schil zijn er nog een aantal aanpassingen in de software benodigd om ook deze gegevens door ViOn te laten genereren. Het laatste deel van de gegevens dient de energieadviseur zelf bij de woning te inventariseren.

Interesse in de Energie-index bepaling?