Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Energie Index kenmerken structureel vastleggen met ViOn

maart 2018 2314 Nick Boersma | Blog, Digitaliseren

Als Visual Solutions krijgen we vaak de vraag of de kenmerken die benodigd zijn voor het berekenen van de Energie Index uit de ViOn-database gehaald kunnen worden. Als digitaliseerders van het woningbezit van woningcorporaties begrijpen we deze vraag maar al te goed. De digitale tekeningen die wij standaard realoiseren zijn de NEN 2580 Plattegronden en de Planmatig Onderhoud Aanzichten.

Energie Index Tekening

Om de alle gegevens te kunnen aanleveren voor het automatisch berekenen van de Energie Index maken we een aanvullende tekening, namelijk de Energie Index tekening.

Energie Index tekening in ViOn

In de Energie Index tekening worden alle aanvullende gegevens die benodigd zijn voor het berekenen van de Energie Index, vastgelegd. Om te illustreren wat dit inhoudt, volgt in de volgende paragrafen een toelichting op de verschillende stappen in het opnameprotocol voor de Energie Index.

Het Energie Index opnameprotocol

Stap 1: de rekenzone

Met de rekenzone wordt bedoeld de NEN 2580 gebruiksoppervlakte per woonlaag, en dan alleen van de rekenzone. Door per ruimte aan te geven of deze wel of niet tot de rekenzone behoort, is dit uit de NEN 2580 Plattegrond te halen.

Stap 2: De algemene gegevens

De algemene gegevens van een woning zijn per woning in te voeren. Dit betreft alleen data (geen tekening) en heeft betrekking op bijvoorbeeld het type woning, het adres, het aantal woonlagen, etc.

Stap 3: De thermische schil

Gegevens van de thermische schil hebben betrekking op de gevelafwerking, het kozijnwerk, de vloeren en de daken. Maar dan wel van de thermische schil, wat bijvoorbeeld betekent dat voor een appartement een tussenwoning geen vloer en geen dak heeft. De vloer behoort namelijk bij de appartementen op de begane grond en het dak bij de appartementen op de bovenste verdieping.

Kozijnwerk

Voor het planmatig onderhoud zijn de strekkende meters van buitenaf belangrijk, voor de Energie Index de vierkante meters van de ramen, de panelen en deuren.  Elk vlak waar beglazing in zit wordt gezien als een ‘raam’. Als die grenst aan een kalf of tussenstijl dan wordt tot het hart ervan gerekend, als tot de onder- of bovendorpel of eindstijl het eind. Daarnaast dient het kozijnwerk voor het bepalen van de Energie Index van binnenuit gemeten te worden, in plaats van buitenaf zoals bij het planmatig onderhoud.

Gedigitaliseerd kozijn voor de Energie Index Gedigitaliseerd kozijn voor de Energie Index Gedigitaliseerd kozijn voor de Energie Index

De Energie Index Tekening is uitermate geschikt om de juiste gegevens aan te kunnen leveren voor het berekenen van de Energie Index en des te belangrijker: eenvoudig te kunnen controleren aan de hand van een digitale tekening.

 

Aanzicht
tekening
Energie Index
tekening
Kozijn
11,85 m
5,46 m2
 
Raam boven
2,23 m
0,36 m2
 
Glas boven
2,03 m
0,25 m2
0,45 m2
Raam onder
3,60 m
0,84 m2
 
Glas onder
3,40 m
0,66 m2
0,97 m2
Glas rechts
7,73 m
3,7 m2
4,04 m2

Stap 4: Installaties

Net zoals de algemene gegevens van een woning zijn de installaties als data in ViOn vast te leggen, er is geen uitbreiding nodig.

Gegevens vanuit ViOn in EPA-W software laden

Met de gegevens die zo in ViOn zijn vastgelegd kan de EPA-W software volledig worden geladen. Er hoeft niets meer met de hand worden toegevoegd, en de basisgegevens zijn tot in lengte van dagen geautomatiseerd met ViOn beschikbaar.

Bepaling van de Energie Index, en de afmelding van een woning wordt een eenvoudige controletaak in plaats van een arbeidsintensieve inmeettaak. Slim hergebruik van gegevens in optima forma!

Interesse in Slim Digitaliseren?