Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Ervaring met ViOn Inspectie, de woning inspectie app

augustus 2018 2767 Nick Boersma | Blog, Algemeen, Inspecteren

Dit jaar hebben we volledig ingezet op de nieuwe manier van inspecteren, waarbij de focus ligt op de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid van de manier waarop je dat doet. Dat heeft geresulteerd in ViOn Inspectie, onze inspectie app voor zowel Android tablets als Apple iPads.

ViOn Inspectie in de praktijk voor het inspecteren van woningen voor onderhoud
ViOn Inspectie – inspecteer eenvoudig en gebruiksvriendelijk met een standaard inspectiebibliotheek

Pilot met woningcorporatie Actium

Omdat wij groot belang hechten aan draagvlak, hebben we voordat we live zijn gegaan een pilot gedraaid met één van onze klanten. Hiervoor hebben we Actium benaderd, een woningcorporatie in Assen met een woningbezit van ongeveer 15.000 woningen. Al het woningbezit van Actium is al gedigitaliseerd met ViOn CAD, waardoor gelijk gebruik gemaakt kan worden van alle functionaliteiten van ViOn Inspectie en ViOn Portal.

Voor de pilot hebben we een volledige ViOn werkomgeving ingericht, zodat gedigitaliseerde tekeningen gemuteerd konden worden met ViOn CAD, de tekeningen geïnspecteerd konden worden met ViOn Inspectie en alles (fictief) gedeeld kon worden met de ketenpartners met ViOn Portal.

Inspecteren met ViOn Inspectie app, als basis voor woningonderhoud
Actium medewerkers aan het inspecteren met ViOn Inspectie

Ervaringen

De pilot was vooral bedoeld om ervaring op te doen met de nieuwe manier van inspecteren met ViOn Inspectie en communiceren met ViOn Portal. Alle medewerkers van Actium waren het er unaniem over eens dat ViOn Inspectie “eenvoudig en gebruiksvriendelijk” werkt. De live 4G verbinding met de ViOn database zorgt er voor dat er geen omslachtige processen ingericht hoeven te worden, maar dat men met elk zijn of haar eigen unieke login daarbij kan waar hij of zij bij wil. En met ViOn Portal kan efficiënter worden gecommuniceerd met de ketenpartners.

Resultaten van woninng tekenigen, -foto's en -inspecties zichtbaar in de  ViOn Portal
ViOn Portal – communiceer eenvoudig en gebruiksvriendelijk met je ketenpartners

Vervolg

De pilot heeft een vervolg gekregen in de vorm van een project. In oktober gaat Actium inspecteren met ViOn Inspectie voor Planmatig Onderhoudsjaar (PO) 2020. Hiermee onderschrijven ze onze visie dat ViOn Inspectie dé oplossing is voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud.