Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Hoe kan een bewoner met de energie-index kosten besparen?

augustus 2017 1928 Geert Dekens | Blog, Beheer en onderhoud

Helpt regelgeving van de overheid bewoners?

De overheid stimuleert woningbouwcorporaties om maatregelen te nemen om de woningen naar een lager energie-index niveau te brengen. De energie-index van een woning is bepalend voor de kosten van energie. Een lagere energie-index betekent dat de bewoner een beter geïsoleerde woning of een verbeterde technische installatie heeft, waardoor de kosten voor energie omlaag gaan. Door het toepassen van een slim ventilatiesysteem en een verwarmingsysteem worden de bewoners geholpen om ook bewuster met energie om te gaan. Het energie-index getal gaat door het toepassen van isolatie en installatie maatregelen omlaag.

Om te voldoen aan de regelgeving van de overheid, moet het huidige woningbezit ingemeten worden om de energie-indexen te kunnen bepalen. Pas als je weet waar je staat kun je een plan opstellen voor verbetering.

Wat moet je van de woning weten voor het bepalen van de energie-index?

De woning bestaat visueel gezien uit vlakken, zoals gevels, daken en de vloeren, al deze vlakken maken een woning wind- en waterdicht. Gedetailleerd inzicht in deze vlakken is dus essentieel voor het uitrekenen van de energie-index. Een goede aanpak is om deze informatie digitaal vast te leggen en te gebruiken voor langere termijn. Het digitaliseren van deze vlakken voert Visual Solutions uit in ViOn. In ViOn worden met standaard digitale bouwstenen en modellen de vlakken van de woningen gemaakt en efficiënt gevuld met alle vereiste kenmerken om de energie-index te kunnen uitrekenen.

Deze kenmerken worden zo gerapporteerd dat ze eenvoudig kunnen leiden tot de energie-index.

De ViOn Tekening blijft de bron van informatie, ook voor alle onderhoudsprocessen

Elementen van de gevel als basis voor de energie-index
Klik op het plaatje voor een volledig overzicht.

Omdat één elementen vanaf een tekening voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, wordt er bij een aanpassing in de tekening automatisch de kenmerken gewijzigd. Deze wijziging kan gevolgen hebben in het index getal van de betreffende woning, maar ook gevolgen hebben in het onderhoud van het element. De wijzigingen worden automatisch veranderd in de rapporten waardoor met de nieuwe waarden gerekend en berekend kan worden.

Interesse om uw energie-index te inventariseren?