Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Ketensamenwerking van een afstand bezien

oktober 2017 2696 Geert Dekens | Blog, Beheer en onderhoud

Langs de zijlijn is het makkelijk praten! Ik kijk nu al een tijdje vanaf een afstand hoe 3 onderhoudsbedrijven die concurrerent van elkaar zijn, een samenwerking met elkaar aangaan. Allereerst een groot compliment voor dit soort ontwikkelingen. Zeggen dat je een samenwerking hebt is één, maar het werkelijk doen is nog even een heel ander verhaal.

Hoe is het RGS traject begonnen?

De samenwerking is een jaar geleden begonnen. De woningcorporatie heeft zich zelf ten doel gesteld dat ze over een jaar resultaatgericht willen gaan samenwerken met de onderhoudspartners. Resultaatgericht samenwerken (RGS) samen met de onderhoudsbedrijven waarmee ze al jaren een 1 op 1 mee hebben gewerkt. De opdrachtverstrekking en -uitvoering verliep in het verleden voorspoeding en daarom zijn dit de ideale bedrijven voor een RGS traject. De corporatie had vertrouwen opgebouwd over de kwaliteit van de dienstverlening.

Concurrent of RGS partner: een veelbesproken onderwerp

Zo’n samenwerking is niet van de één op andere dag klaar. Op afstand volg ik de corporatie en de 3 onderhoudsbedrijven en krijg informatie mee hoe ze het samen aanpakken.

Resultaatgeriocht samenwerken tussen corporatie en onderhoudsbedrijf

De eerste stap die we met ViOn, onze softwareoplossing voor grootschalig planmatig woningonderhoud hebben gedaan, is om alle bedrijven inclusief de opdrachtgever over te laten stappen naar een cloud oplossing: ViOn in de cloud. Daardoor heeft ieder aangesloten bedrijf altijd de beschikking over één en dezelfde set van gegevens. Waar voorheen gegevens van elkaar waren afgeschermd, kijken ze nu bij elkaar 'in de keuken' met een eenduidige set van gegevens. Op deze manier worden feiten en kennis met elkaar gedeeld en wordt het onderhoud op een hoger niveau getrokken.

Projectaanpak met elkaar delen

Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht

Dus de essentie is kennisdelen en niet voor jezelf houden. Projectleiders en werkvoorbereiders van ieder bedrijf gaan op gezette tijden met elkaar rond de tafel om de projecten te bespreken. Het wordt een gezamenlijke inspanning om aan de eisen van de corporatie te voldoen. Straks maakt het voor deze opdrachtgever ook niet meer uit wie het werk uitvoert: het is één team (samengesteld uit de verschillende onderhoudsbedrijven) die de woningen beheert en onderhoudt.

Monitoring van KPI's

Visual Solutions denkt mee in het monitoringstraject, zodat analyse en monitoring voor de komende periode van 9(!) jaar gecontroleerd en efficiënt verloopt. Bepaald wordt of de afgesproken kwaliteit gehaald wordt en de gemaakte afspraken nagekomen. Aan de hand van KPI’s die in ViOn worden vastgelegd op de digitale geveltekeningen, wordt de integrale monitor gevuld en aan de opdrachtgever gerapporteerd.

Compliment aan de onderhoudsbedrijven!

Graag complimenteer ik de betreffende onderhoudsbedrijven. Waar bij andere opdrachtgevers er nog traditioneel wordt gewerkt (offerteaanvragen naar verschillende cocurrerende onderhoudsbedrijven, keuze op basis van prijs, detail opdrachtverstrekking) heeft deze corporatie visie en durf getoond om anders met toeleveranciers samen te werken, tot voordeel van alle partijen.

Interesse in ervaring met RGS?