Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Omdenken in energiegebruik (Deel 2)


Woningstichting WeststellingwerfHet is inmiddels al weer eind februari en het begint bij mij alweer te kriebelen. Pakt het schaatsweer dan nu echt door? 

Dat brengt mij ook in herinnering de ervaring van het project, dat we vorige maand afronden en dat ging over een tussentijdse opname voor de Energie Index. U had het resultaat van de opdracht nog tegoed. De uitwerking was ook een mooi voorbeeld van ketensamenwerking tussen 3 partijen, Woningstichting Weststellingwerf, Slim energiebeheer en Visual Solutions.

De opdracht

De woningstichting heeft haar woningbestand van 2700 Vhe’s gelabeld volgens de oude methodiek voor het bepalen van het Energielabel. Er kwam een woning vrij voor verhuur. Een mooie gelegenheid om te kijken of het bestaande digitale tekenwerk voldeed aan de actuele situatie. Daarnaast was de woning voor het laatst gelabeld in 2014, met als uitkomst Label C.

Sinds 1 januari 2015 geldt hiervoor een nieuwe systematiek voor het bepalen van de Energie Index.

Slim Energiebeheer maakt gebruik van software (EPAview) om de index a.d.h.v. van het daarvoor vereiste opnameformulier te kunnen berekenen. Met gebruikmaking van ViOn leveren wij de digitale tekeningen (gevelaanzichten en plattegronden) om betrouwbare informatie bij de opname voor de Energie Index te ondersteunen.

Het proces

De EPA-W adviseur (Slim Energiebeheer) en Visual Solutions gaan samen naar de woning.

Gedigitaliseerde woning

Het opnameformulier wordt ingevuld en de vereiste informatie wordt vergeleken met de bestaande digitale tekeningen. De bezichtiging van de woning neemt ongeveer 1 uur in beslag. Hierna worden het opname resultaat (E.I.= 1.80) bepaald en het bestaande digitaal tekenwerk bijgewerkt. De opdrachtgever gaat zich nu bezinnen over het nieuwe inzicht.

Resultaat Energie Index Rapport

Het resultaat is groter dan de som der delen. 1 + 1 = 3

De feiten

Slechts 30% van de corporaties behaald haar doelstellingen met betrekking tot energiemaatregelen in 2020 en een gemiddelde E.I van 1.25.

Laten we maar snel aan het werk gaan

Kennis en bewustzijn. Er is steeds meer kennis, intern en extern, over efficiënte en innovatieve methodes voor energiebesparende maatregelen en verduurzaming. We kunnen daardoor doortastende en betrouwbare plannen opstellen. Met ViOn kunnen we alle bouwkundige en energetische kenmerken volledig digitaliseren. Van gevelaanzichten tot aan daken en plattegronden. Hiermee krijgt u volledig inzicht in de harde maatregelen. Het grondig isoleren van de schil van woningen: dak, vloer, muren en ramen.

Ook hiermee wordt verspilling van energie voorkomen

Wat levert deze digitalisering en uitbesteding op?

Woningcorporaties hebben economisch een lastige tijd achter de rug en zien zich geconfronteerd met bezuinigingen en strengere wet- en regelgeving vanuit de rijksoverheid. Ze zijn dan ook de afgelopen jaren organisatorisch gekrompen en zoeken naar manieren om hun bedrijfsprocessen (kosten)efficiënter in te richten. Visual Solutions kan u daarin adviseren.

Snel inzicht en goede planning

Een greep uit de reacties die we vanuit de markt ontvangen. 

  • ‘We hebben veel sneller inzicht in wat er moet gebeuren’,
  • ‘We kunnen veel beter planmatig onderhoud realiseren’
  • ‘Het Groot Onderhoud is nu beter te bewaken’

Woningcorporaties, vastgoedbeheerders, beheerders van vakantieparken, schoolgebouwen maar ook zorginstellingen hebben steeds meer te maken met duurzaam en energetisch onderhoud. En zij ontdekken de voordelen van onze digitale techniek voor zowel de opdrachtgever als de onderhoudsbedrijven.

Heeft u hulp nodig bij de visualisering van uw vastgoed?