Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Slim en efficient bestaande woningen digitaliseren

september 2021 1894 Gerrit de Jong | Blog, Digitaliseren

Waarom digitaliseren?

Een goede digitale weergave van een woning is essentieel om onderhoud van die woning in kaart te brengen. De ViOn Suite van Visual Solutions kan op verschillende manieren werken met die digitale weergave: aan de hand van een foto die ter plekke is gemaakt, het werken met bestaande PDF tekeningen die vooraf in ViOn suite geladen zijn of door gebruik te maken van een op maat gemaakte ViOn CAD tekening. De eerste twee opties zijn het snelste, maar missen de detaillering die nodig is om de kosten van onderhoud goed te begroten. Het goede digitale tekening kost tijd om te maken en kan een drempel zijn om te starten.

In de afgelopen jaren hebben wij met ViOn-CAD digitale tekeningen gemaakt voor 10.000-en woningen en de nodige ervaring opgedaan hoe we snel en efficiënt die digitalisering kunnen doen. 

Onderstaand een toelichting op onze werkwijze voor digitalisering van bestaand woningbezit.

De werkwijze voor digitaliseren

Als eerste gebruiken we ViOn-CAD om de digitalisering te doen: een zelf ontwikkelde CAD-omgeving, gebaseerd op een standaard CAD programmatuur, maar dan ingericht op digitalisering van woningen, waarbij het in kaart brengen van aspecten die voor woningonderhoud van belang zijn, zoals ramen, deuren, kozijnen, metselwerk, dakgoten, alleen houten onderdelen of alle onderdelen meenemen, aangeven behandelde- of onbehandelde delen, weersbelasting aangeven, enz. enz. voorop staat.

Een tweede startpunt is het vaststellen van de DUN: Detail UitwerkNiveau: een uitgebreide checklist waarin we afspreken tot in welke mate van detail de digitalisering uitgevoerd wordt: niet meer doen dan nodig, maar ook niet minder dan vereist voor het doel van de digitalisering.

Naast de DUN spreken we af of er getekend wordt op referentieniveau (een voorbeeldwoning die als basis voor de vergelijkbare woningen dient) of toch voor elk adres de exacte gegevens.

Woning digitaliseren met foto

Voor het opzetten van de tekening gebruiken we een digitaal bezoek (een soort Google Streetview, maar dan beter), een bezoek ter plekke, foto’s ter plekke gemaakt met een tablet en laser-meetapparatuur voor nauwkeurige metrage. Daarna werken we deze gegevens om naar een digitaal stramien (een sjabloon tekening) die we daarna op maat toesnijden voor de woningen die we moeten digitaliseren. Daarmee kunnen we efficiënt woonblokken met vergelijkbare woningen digitaliseren.

Het resultaat

Alle getekende onderdelen zijn in de ViOn-Suite als detailgegevens beschikbaar: de ViOn-digitalisering is meer dan een tekening maken.

Het eindresultaat: de digitale tekeningen, de detailgegevens van de woningen, de rapportages, de gemaakte foto’s stellen we in de ViOn-portal voor de klant beschikbaar. De ViOn-app voor inspectie en uitvoering sluiten rechtstreeks op de ViOn portal aan: als de digitalisering gedaan is, kan er in het veld er direct digitaal mee worden gewerkt.

Slim digitaliseren

Samengevat: slim en efficiënt digitaliseren

Digitaliseren van bestaand woningbezit kost tijd en kan qua kosten een drempel zijn om te starten, maar wij, Visual Solutions, zijn zeer ervaren en doen deze digitalisering slim en efficiënt om die drempel zo laag mogelijk te houden.