Blogs over grootschalig planmatig woningonderhoud

Wat is een Energie-index nu eigenlijk?

november 2017 3109 Anonym | Blog, Beheer en onderhoud, Inspecteren

De Energie-index wordt bepaald aan de hand van standaardomstandigheden, zodat woningen onderling op hun energetische prestaties vergelijkbaar zijn. Standaardomstandigheden wil zeggen standaard weergegevens en een standaard gebruikersgedrag.

Formule voor de Energie-index berekenen

Een EI uitkomst bij een woning ≤ 1 is een zeer zuinige woning. Als doelstelling heeft de overheid dat vanaf 2020 de sociale verhuur gemiddeld een EI heeft van 1,25.Vanuit de index volgen de uitkomsten van de energieprestaties betreffende het energieverbruik: verwarming, warm tapwater, koeling, ventilatie en verlichting in Megajoule.

Wat is het Nader Voorschrift (Energie-index)?

Het Nader Voorschrift is in het leven geroepen om de EPC berekening voor nieuwbouw en de methodiek voor het berekenen van het energielabel voor bestaande woningen dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn nieuwe technieken en nieuwe inzichten in het Nader Voorschrift verwerkt ten opzichte van de “oude” energielabeling.

Het Nader Voorschrift vraagt extra invoervelden ten opzichte van de voorgaande methodiek. Er zullen dus additionele gegevens moeten worden ingevoerd om de nieuwe EI te berekenen. Door de nieuwe methodiek ligt het voor de hand dat er wat verschuivingen in energielabels zullen zijn. Dit kan consequenties hebben voor het energiebeleid van corporaties en het huidige pakket aan maatregelen.

Pilot Woningstichting Weststellingwerf

Woningstichting Weststellingwerf is bezig de Energie-index van het bezit te herbeoordelen aan de hand van het Nader Voorschrift. Visual Solutions heeft samen met Slim Energiebeheer deze kans aangegrepen om als pilot een proefwoning te voorzien van een digitaal woningpaspoort. Tevens kreeg Visual Solutions de mogelijkheid om eens mee te kijken welke gegevens er benodigd zijn voor het opnemen van de Energie Index.

Dihitaal geveleaanzicht voor Energie-index bepaling

Zo’n digitaal woningpaspoort houdt het volgde in: aanzichttekening voorzien van alle slimme onderhoudscomponenten, unieke plattegrondtekening met vertrekstaten en een Energie-index rapport gebaseerd op het Nader Voorschrift. Deze specifieke woningdocumentatie bieden we aan in een centraal te benaderen database. De kracht van zo’n database is dat de gegevens flexibel ontsloten kunnen worden voor meerdere doeleinden.

Digitaal woningpaspoort in ViOn

De pilot hebben we uitgevoerd bij een tussenwoning uit 1963 in Wolvega. De woning kreeg nieuwe bewoners en in de tussentijd kregen wij de kans de woning grondig te inventariseren. Gezamenlijk met Slim Energiebeheer hebben we alle parameters voor het paspoort opgenomen. Visual Solutions keek hierbij naar alle kenmerken voor het planmatig onderhoud, Slim Energiebeheer verrichte de opname voor het bepalen van de Energie Index.

Uitkomsten Pilot

Visual Solutions is expert in het beheren van bouwkundige planmatig onderhoud kenmerken van woningen. Hoewel ViOn oorspronkelijk is ontwikkeld voor het aanleveren van gegevens voor de onderhoudscalculatie, zijn er mogelijkheden voor het aanleveren van gegevens voor de Energie Index.

Gevelaanzicht ramen voor Energie-index bepaling

Tijdens de pilot hebben we een goede indruk gekregen welke gegevens we direct vanuit het systeem beschikbaar hebben voor het bepalen van de Energie Index. Om aan de vraag van de overige woningkenmerken te voldoen verrichten we nu nader onderzoek.

Interesse in de Energie-index bepaling of een digitaal woningpaspoort?