Voorbeelden van gebruikers van ViOn

Domesta

Domesta

Domesta in de wolken met monitoringssysteem voor onderhoud

Hoe onderhoud je resultaatgericht en efficiënt het schilderwerk van sociale huurwoningen? Op die vraag vond wooncorporatie Domesta samen met onderhoudspartners en een ICT-specialist het antwoord: een monitoringssysteem in the Cloud. Door samen te meten en te monitoren is de kwaliteit van het schilderwerk van de huurwoningen altijd volgens de gestelde kpi’s.

Resultaatgericht vastgoed onderhouden. Voor velen een doel, maar hoe pak je dat efficiënt aan? Die vraag is de afgelopen jaren regelmatig gesteld bij Domesta, een wooncorporatie met plusminus 9100 woningen en zeven verzorgingscomplexen in de regio Emmen, Hoogeveen, Coevorden.

Onderhoudspartners

In het werkgebied van Domesta doen vijf onderhoudspartners het schilderwerk van de woningen. In hun contracten is het resultaat vastgelegd, oftewel er staat aan welke kwaliteitseisen het houtwerk moet voldoen. Van de glansgraad van de verf tot het maximale houtvochtgehalte. Het meten van deze kpi’s gebeurde echter op verschillende manieren en met andere meetapparatuur. “Dat kon beter geregeld worden, maar hoe?”, was de opmerking van het Hoofd Vastgoed van Domesta.

Online monitoringssysteem

De oplossing werd gevonden in een gezamenlijk online monitoringssysteem dat gebruikt wordt door de onderhoudspartijen. “In dit systeem worden meetgegevens en visuele aspecten systematisch geregistreerd. Van alle woningen staan tekeningen met vaste meetpunten in het systeem. De meetgegevens kunnen dus gericht worden ingevoerd. Op basis hiervan kunnen betrouwbare analyses en keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer welke woning onderhoud nodig heeft. Dankzij dit systeem kunnen we optimaal de expertise en de kennis van de onderhoudspartijen benutten en met elkaar delen.”

Voordelen

In het verleden deden de onderhoudspartijen ook metingen, maar die resultaten werden niet gebundeld. “Een gemiste kans, want door de resultaten inzichtelijk te maken kunnen we van elkaar leren, bijvoorbeeld over de invloed van factoren als zon en wind op het schilderwerk. Meten is weten. Dat levert onder meer voordelen voor het milieu op, omdat we minder vaak hoeven te schilderen. Uiteindelijk scheelt het natuurlijk ook in de portemonnee.”

Lange termijn

Gerard van der Veen, projectleider van het rgvo-contract: “Domesta heeft onderhoudscontracten van negen jaar. De verwachting is dat dit nieuwe systeem op lange termijn ook een kostenbesparing oplevert, omdat we de onderhoudsscenario’s scherper kunnen neerzetten. Daarnaast biedt het kansen voor innovatie, zoals testen met een niet-milieubelastende verf en nanotechnologie. Samen gaan we voor goed just-in-time onderhoud.”

Inzichtelijk monitoren door slimme software

Visual Solutions maakte de softwareoplossing waarin bedrijven onderhoudspunten kunnen visualiseren.

De onderhoudspartners aan het woord

De onderhoudspartners van Domesta draaiden een pilot met de monitoringssoftware en zijn er sinds begin dit jaar daadwerkelijk mee aan de slag.

Roelof de Vries van het gelijknamige Schilders de Vries vat het systeem kort en krachtig samen. “Er waren nog geen tools om systematisch metingen te registreren en analyseren. Nu kunnen we keuzes beter onderbouwen. Hoe langer we data opbouwen, hoe beter we de degradaties van verf kunnen inschatten. In de toekomst is het zelfs mogelijk om per bouwdeelniveau het onderhoud te optimaliseren.”

Frans Kaart van Talen sluit zich daarbij aan. “De opstartfase is intensief, maar uiteindelijk gaat dit een flinke (tijds)besparing en veel kennis opleveren. Een win-winsituatie.”

Inzicht, dat is het kernwoord volgens René Klomp van Ensing Vastgoed Onderhoud. “Door deze tool sturen we op resultaat. Daar heeft niet alleen Domesta baat bij, maar ook wij als onderhoudspartijen. Een goede ontwikkeling.”

Erik Schlimbach van SW BV prijst het gemak van de tool. “Na het meten kunnen we gegevens ter plekke invoeren via de tablet. Dit werkt makkelijk en is efficiënt.”

Volgens Dick van der Geest van de Gebr. van der Geest biedt de nieuwe tool ook kansen voor innovatie. “De resultaten van nieuwe technieken en producten worden zichtbaar. Daar plukt iedereen de vruchten van.”

Arthur Kruize van Visual Solutions: “Om te kijken of prestatieafspraken worden nagekomen is Domesta met onderhoudspartners een database van meetgegevens aan het opbouwen. In het systeem staan van verschillende woningen geveltekeningen met meetpunten. Aan die specifieke meetpunten kan data gekoppeld worden. Door de ingevoerde data te analyseren is zichtbaar of het onderhoud volgens plan verloopt of dat er tussentijds bijgestuurd moet worden. Dat biedt voordelen: Domesta kan deze informatie bijvoorbeeld direct verwerken in meerjarenonderhoudsplannen. Voor de schilders geldt dat ze een instrument in handen hebben waarmee ze het onderhoud beter kunnen voorbereiden en uitvoeren. Alle partijen kunnen door deze softwareoplossing heel scherp aan de wind zeilen.”

Printen