Voorbeelden van gebruikers van ViOn

De Huismeesters

De Huismeesters

De Huismeesters kiest voor Visual Inspection

In 2011 heeft Woningstichting De Huismeesters een proefproject opgestart voor het digitaliseren voor het Planmatig onderhoud. In een onderhoudscyclus van 6 jaar worden ieder jaar complexen aangewezen voor planmatig onderhoud. Henry Stiekema, beleidsmedewerker planmatig onderhoud vertelt.

>"In de visie van De Huismeesters is het belangrijk dat wij als organisatie gebruik maken van de mogelijkheden en voordelen van digitalisering. Tot 2011 werkten we nog niet met digitale bestanden waarop een schadebeeld zichtbaar was. De onderhoudsbedrijven voerden op traditionele wijze een inspectie uit op de staat van onderhoud voor schilderwerk- en bouwkundige elementen.

>Deze gegevens werden op verschillende manieren in prikboeken verwerkt en leverde niet in alle gevallen een duidelijk beeld van de te verrichten reparaties en/of vervangingen. Voor mij is het belangrijk dat de juiste hoeveelheden en aantallen van onderhoudselementen op een goede manier verwerkt kunnen worden in onze meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

>We zijn gestart met het project met 3 schildersbedrijven en 2 aannemersbedrijven. Het is belangrijk voor ons dat alle partijen devoordelen zien van digitalisering. Niet alleen de Huismeesters in de rol als opdrachtgever maar ook de bedrijven die in de uitvoeringfase betrokken zijn in het planmatig onderhoudsproces. Ik heb gekozen voor de totale buitenschil van ons woningbestand. In de vorm van een pilot werden 3 proefprojecten intern bij De Huismeesters aangewezen om de oplossing van Visual Inspection te testen met betrekking tot de inventarisatie en waarna de resultaten werden geëvalueerd. Hierna werden 2 pilots opgezet om mogelijkheden voor digitale inspectie te onderzoeken op basis van een vastgelegde systematiek en een lijst van schadecoderingen.

>Na een uitvoerige evaluatie met alle betrokken partijen is besloten om van start te gaan. Na de goedkeuring van de MJOB over 2012 heb ik Visual Solutions gevraagd om het tekenwerk van de complexen voor 2013 te realiseren. Vervolgens werden in de maanden november t/m december 2012 de aangewezen complexen voor planmatig onderhoud 2013 vrijgegeven aan de bedrijven voor de digitale inspectie. Het werken met een tablet op locatie is na een korte training snel opgepakt door de bedrijven. Op basis van de rapportage van deze gegevens hebben de bedrijven hun offertes aangeleverd. Door deze manier van werken hebben we een samenwerkingsmodel gebouwd op basis van transparantie, efficiëntie en vertrouwen. In 2013 heb ik het digitale proces voor planmatig onderhoud verder uitgebreid in samenwerking met de dakdekkers bedrijven. Ook voor hen is de digitale vorm van inspecteren een innovatieve verbetering. Bij het schrijven van dit artikel kunnen we gezamenlijk vaststellen dat dit onze toekomst is met “digitaal inventariseren en inspecteren’’, of ook wel van visualisatie naar realisatie."

Printen