Planmatig beheren van grootschalig woningonderhoud

ViOn biedt u de mogelijkheid om uw woningcomplexen te beheren. Wanneer er tijdens het planmatig- of mutatieonderhoudsproces werkzaamheden worden uitgevoerd door een onderhoudspartner kunnen deze worden opgenomen in de digitale tekening. Hierdoor wordt de staat van onderhoud geactualiseerd en kunnen deze actuele gegevens in de volgende onderhoudscyclus worden hergebruikt.

Alle informatie wordt op deze wijze gedeeld met de ketenpartners in het onderhoudsproces.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de conditie van de woningcomplexen te monitoren. De uitvoering van prestatiecontracten wordt hierdoor transparant en efficiënt gedigitaliseerd.

Met het beheer van de digitale tekeningen worden complex strategieën uitgewerkt, en vervolgens diverse onderhoudsscenario’s onderzocht.

Monitoren

Meetgegevens en visuele aspecten worden op deze wijze systematisch geregistreerd. Op basis hiervan kunnen betrouwbare analyses en keuzes worden gemaakt.

Interesse in meer informatie?

Wij geven graag uitleg! Regelmatig organiseren wij kennisdelingssessies waarin wij op detail ingaan op de problematiek van grootschalig planmatig woningonderhoud en hoe deze organisaties door samenwerking met goede digitale hulpmiddelen en gemeenschappelijke gegevens efficiënter kunnen werken. Belangstelling voor een kennisdelingssessie?  Vul de gegevens bij "Meer weten" in

ViOn - Visueel Onderhoudsbeheer

Meer weten?