Planmatig communiceren over grootschalig woningonderhoud

ViOn biedt u de mogelijkheid om digitaal te communiceren over de woningcomplexen die worden beheerd: de ViOn webportal. Wanneer er tijdens het planmatig- of mutatieonderhoudsproces werkzaamheden worden uitgevoerd door een onderhoudspartner, worden deze opgenomen in de digitale tekening. Hierdoor wordt de staat van onderhoud geactualiseerd en hergebruikt u de actuele gegevens in de volgende onderhoudscyclus.

Alle informatie wordt op deze wijze gedeeld met de ketenpartners in het onderhoudsproces. Zo is het eenvoudig mogelijk om de conditie van de woningcomplexen te monitoren. De uitvoering van prestatiecontracten wordt hierdoor transparant en efficiënt gedigitaliseerd.

Met het communiceren van informatie uit de digitale tekeningen werkt u complexstrategieën uit en bepaalt u de effecten van onderhoudsscenario’s.

Monitoren van metingen en woninginspecties

Meetgegevens en visuele aspecten worden systematisch geregistreerd. Op basis hiervan kunnen betrouwbare analyses en keuzes worden gemaakt.

Interesse in digitaal communiceren over het woningbezit?

Wij geven graag uitleg! Wij organiseren kennisdelingssessies waarin wij op detail ingaan op grootschalig planmatig woningonderhoud en hoe organisaties door gebruikt van goede digitale hulpmiddelen en gemeenschappelijke gegevens efficiënter kunnen werken.

Belangstelling?  Vul de gegevens bij "Meer weten" in

Meer weten?

ViOn - Visueel Onderhoudsbeheer