Grootschalig digitaliseren van woningen, VHE's

Onderhoudselementen, hoeveelheden en gebreken van een woning digitaliseren op één plek. Met digitaliseren bedoelen wij het vervaardigen van een CAD tekening met behulp van ViOn. Deze digitale tekening is de verzameling van alle informatie over een adres dat in de loop der tijd wordt verzameld.

Wij digitaliseren de woningen voor jou

Onze medewerkers kunnen zeer efficiënt en snel woningen en woningcomplexen digitaliseren.

Stuur ons een foto van een complex en ontvang een digitale tekening retour

Benieuwd naar een voorbeeld?
Mail ons een foto ([email protected]) van je complex of woning en ontvang een met ViOn gedigitaliseerde tekening op korte termijn retour.

Prioriteiten stellen

Visual Solutions heeft een team met deskundige tekenaars die voor u uw woningbezit op de juiste manier kan digitaliseren. Dit doen wij door tekeningen te vervaardigen van jouw wooncomplexen, met daaraan gekoppeld alle onderhoudskenmerken. Denk hierbij aan houten kozijnen, boeidelen, betimmeringen en metselwerk. Deze gegevens kun je vervolgens gebruiken om mee te calculeren en/of een onderhoudsbegroting te maken. Voorafgaand stemmen wij met je af welke kenmerken voor jou belangrijk zijn.

Tekeningen blijven waardevol

Eenmaal gedigitaliseerd blijven de tekeningen in de onderhoudscyclus een rol spelen. De digitale uitwisseling maakt het voor alle betrokkenen ketenpartners mogelijk om snel, eenvoudig en met hoge kwaliteit inzicht te geven in de staat van onderhoud, de noodzaak tot verbetering en de planning daarvan in de komende jaren.

Ik heb mijn tekeningen gedigitaliseerd!

Heb je alle tekeningen al in AutoCAD of een vergelijkwaardig programma gedigitaliseerd? Wij bieden je een oplossing om deze tekeningen te recyclen. Met het CAD Revive programma maak je deze tekeningen weer waardevol en volledig bruikbaar voor het planmatig onderhoudsproces.

Interesse in meer informatie?

Wij geven graag uitleg! Regelmatig organiseren wij kennisdelingssessies waarin wij op detail ingaan op de problematiek van grootschalig planmatig woningonderhoud en hoe deze organisaties door samenwerking met goede digitale hulpmiddelen en gemeenschappelijke gegevens efficiënter kunnen werken. Heb je belangstelling voor een kennisdelingssessie? Vul dan onderstaand contactformulier in.