Grootschalig inspecteren van woningen, VHE's

Met de digitale tekeningen kunnen met ViOn inspecties worden uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan houtrotinspecties, prestatiekeuringen en conditiemetingen. Deze inspecties worden vertaald naar visuele inspectie symbolen. Na het inspecteren kunt u de werktekeningen beschikbaar stellen voor de uitvoering en kunnen onderhoudspartijen digitaal communiceren over onderhanden werk.

Hoe werkt woning inspecteren?

Gebreken, oorzaken en maatregelen kunt u vastleggen door middel van symbolen op een digitale tekening. Het in beeld brengen is een groot voordeel, omdat de tekening gebruikt kan worden voor de uitvoeringsopdracht. Daarnaast kunnen rapportages worden opgesteld voor eenheden en aantallen. Dit biedt u een extra hulpmiddel voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting.

Extra capaciteit

Visual Solutions biedt u uitgebreide expertise bij het in kaart brengen van uw inspecties.

Interesse in meer informatie?

Wij geven graag uitleg! Regelmatig organiseren wij kennisdelingssessies waarin wij op detail ingaan op de problematiek van grootschalig planmatig woningonderhoud en hoe deze organisaties door samenwerking met goede digitale hulpmiddelen en gemeenschappelijke gegevens efficiënter kunnen werken. Heeft u belangstelling voor een kennisdelingssessie?  Vul de gegevens bij "Meer weten" in

Meer weten?

ViOn - Visueel Onderhoudsbeheer